info@lasgroepldr.nl

 PROGRAMMA 2021

De bijeenkomsten van de LDR zijn normaliter altijd op dinsdag in alle maanden van het jaar behalve juli en augustus. De aanvang is 20:00 uur tenzij anders vermeld.  Naast de regulieren bijeenkomsten worden er ook nog wel eens aanvullende activiteiten georganiseerd zoals bedrijfs- en beursbezoeken. Maar zolang het 'Coronatijd' is zullen we onderstaande programma hanteren. Aanvangstijd blijft zonder tegenbericht 20:00.

 

19 januari 

Nieuwjaarsbijeenkomst en een technische lezing via Teams. De link vindt u in de uitnodiging hier onder. Deze digitale LDR bijeenkomst bestaat uit 2 delen:

20:00 - 20:45 Nieuwjaarsvergadering

20:45 - 21:00 Pauze

21:00 - 21:45 Lezing over fase transformaties door Ewit Groen

 

19-01-2021 - LDR Uitnodiging (2).pdf
Download

 

Indien u de punten voor deze lezing wil aanvragen bij het NIL dan kunt u tijdens de lezing van het scherm een 'printscreen' maken en deze voegen bij de uitnodiging. Dit kunt u opsturen aan het NIL. 

De LDR wil elke 2 maanden een on-line lezing organiseren tot de tijd dat we weer fysiek bij elkaar kunnen komen.

 

De presentatie

LDR - Phase Transformations .pdf
Download

 


16 maart

Lezing over de EN 1090 in de praktijk door Marc Bosman, vriend van LDR. 

 

16-03-2021 - LDR Uitnodiging (1).pdf
Download

 

 


11 mei

Lezing over laser cladding for coating and repair door Tom de Bruyne van LCV. 

 


15 juni

Lezing verzorgd door Arjen Reinders van Mc Dermott.
Onderwerp is Hydroprocessing unit met uitleg over welke materialen worden gebruikt en waarom, maar zeker ook welke eisen er worden gesteld aan WPS/PQR voor dikwandige (dikwandig kan betekenen meer dan 200 mm dik) reactoren van Cr-Mo materiaal.


 

Dinsdag 14 september

De  jaarlijkse traditionele LDR barbeque in het ARA hotel te Zwijndrecht, aanvang 18:00. Tussendoor zal er een technische lezing worden georganiseerd. Indien de BBQ door gaat zullen de voorwaarden waaronder dit kan plaatsvinden via de website en de uitnodiging worden gecommuniceerd. 

 


16 november

 Nog in te vullen


14 december

Nog in te vullen